ARMEL HALDUS OÜ

AMH on 1999.a. asutatud kinnisvara haldusteenust ja ala koolitust pakkuv väikefirma. Firma asutajateks ja praegusteks töötajateks on kinnisvaratöö praktikud, keda Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit (EKHHL) on tunnustanud ala spetsialistideks.

TEIE VARA + MEIE OSKUSED =
PAREM TULEMUS

Kinnisvara haldamise all mõistame omaniku huvide esindamist ja talle kuuluva kinnisvara väärtustamist kinnisvaratöö parema (säästlikuma) korraldamise läbi. Seega peaks haldur olema omanike esmane nõustaja kinnivaratöö küsimustes.

Kinnisvarahalduri tegevust reglementeerivad järgmised dokumendid:

» Korteriomandiseadus
» Korteriühistuseadus
» Kinnisvarahalduri kutsepädevuse nõuded
» Kinnisvara korrashoiu hea tava